عیدی و عید با فقر و مشکلات

به نام خدای مهربان و بزرگ

ایّامیه که بسیاری به تکاپو افتاده اند و خرید میکنند و به بازار میروند و از این مغازه به آن مغازه سر میزنند و پولهای بسیاری را خرج میکنند و برای کسانی که دوست دارند و یا وابستگی دارند عیدی میخرند و ... ولی واقعاً چقدر از این خریدها و پول خرج کردنها لازمه و باید انجام بشه درکنار این خرجها و مصرف گرایی ها بعضی در وضعی هستند که قادر به پرداخت هزینه ها ی ضروری زندگی خویش نیستند ؛ مثلاً کرایه ی منزل ، خرج خورد و خوراک و .... آیا کسی هست که با خدای خودش معامله کنه و به طرف این بندگان خدا دست کمک دراز کنه و از بعضی خرجها که ضروری هم نیستند بگذره و به همنوع خودش در گذراندن زنگی پر مشقّتش کمک کنه . خوب همین به فکر بودنها و گذشت کردنها از بعضی عواملی بوده که باعث شده عی ع علی بشه و زهرای اطهر زهرا بشه و ...

/ 0 نظر / 20 بازدید